Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Informació del sistema

Setembre 2018

Servei Bicing
105.545 Número d' abonats
1.096.008 Número d' usos mensuals
9.761.140 Número d' usos acumulats any 2018
13,55 Temps mig de viatge(minuts)
Bicicletes
6.000 Número de bicicletes
6,1 Mitja d' usos per bicicleta i dia
366,00 Km. recorreguts per bici al mes
267 Mitja de bicicletes reparades al dia
Estacions
420 Número d' estacions
97,70 Percentatge estacions sense averia (%)
Internet
114.107 Número de visites mensuals a la web
8.451 Número de seguidors en Twitter
48.930 Número de fans en Facebook
3.103 Número de seguidors en Instagram
Top 3 estacions més usades del mes
546 usos/dia 118 - C/ Pujades, 3
519 usos/dia 79 - Pl. Universitat
506 usos/dia 390 - C/ Comerç, 36

Data d' actualizació: 10/10/2018

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.