Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Informació del sistema

Agost 2018

Servei Bicing
105.882 Número d' abonats
918.412 Número d' usos mensuals
8.665.132 Número d' usos acumulats any 2018
13,26 Temps mig de viatge(minuts)
Bicicletes
6.000 Número de bicicletes
4,9 Mitja d' usos per bicicleta i dia
303,80 Km. recorreguts per bici al mes
255 Mitja de bicicletes reparades al dia
Estacions
420 Número d' estacions
97,79 Percentatge estacions sense averia (%)
Internet
96.364 Número de visites mensuals a la web
8.400 Número de seguidors en Twitter
48.835 Número de fans en Facebook
3.052 Número de seguidors en Instagram
Top 3 estacions més usades del mes
496 usos/dia 79 - Pl. Universitat
447 usos/dia 42 - C/ Ciutat de Granada, 168 / Av. Diagonal
431 usos/dia 390 - C/ Comerç, 36

Data d' actualizació: 14/09/2018

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.