Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Tarifes

L'abonament anual del servei inclou els primers 30 minuts de cada trajecte de forma gratuïta. Passat aquest temps cada franja de mitja hora fins a les 2h té un cost de 0,74 €. En el cas de sobrepassar les 2h de trajecte, s'aplicarà una penalització i un càrrec per ús indegut de 4,49 €/h o fracció d'hora.

Abonament Anual

47,16 €

30 primers minuts de cada viatge

Gratuït
 

Resta de fraccions de 30 minuts fins les 2 hores

0,74 €

Penalització per haver excedit les 2 hores

4,49 €/h
 

Preu emissió nova targeta d'abonat amb IVA vigent = 4,54 €

S'aplicarà un càrrec de 150 € (IVA inclòs) pel no retorn d'una bicicleta 24 hores després d'haver-la agafat en una estació, així com les tarifes que corresponguin per aquest ús.

Penalització per incompliment de les obligacions assumides per l'abonat/da: en el cas del referit incompliment, com a mesura cautelar es podrà deixar inactiva la targeta de l'abonat/da per un termini no superior a 6 mesos.

Baixa del servei per haver excedit les dues hores: després de 3 avisos.

L'abonament anual al servei de Bicing elèctric és de 14,00 €.
La primera mitja hora té un cost de 0,45 €, passada la primer mitja hora, cada franja de mitja hora fins a les 2h té un cost de 0,80 €. En el cas de sobrepassar les 2h de trajecte, s'aplicarà una penalització i un càrrec per ús indegut de 5 €/h o fracció d'hora.

Abonament Anual Bicing elèctric

14,00 €

Primers 30 minuts de cada viatge

0,45 €
 

Resta de fraccions de 30 minuts fins les 2 hores

0,80 €

Penalització a partir de les 2 hores per hora o fracció d’hora

5 €/h
 

Preu emissió nova targeta d'abonat amb IVA vigent = 4,54 €

S'aplicarà un càrrec de 250 € (IVA inclòs) pel no retorn d'una bicicleta 24 hores després d'haver-la agafat en una estació, així com les tarifes que corresponguin per aquest ús. Així mateix, en el cas de no retorn, pèrdua o abandonament de la bicicleta elèctrica, es podrà aplicar un càrrec per import corresponent al valor econòmic de la bicicleta.

Penalització per incompliment de les obligacions assumides per l'abonat/da: en el cas del referit incompliment, com a mesura cautelar es podrà deixar inactiva la targeta de l'abonat/da per un termini no superior a 4 mesos.

Baixa del servei per haver excedit les dues hores: després de 3 avisos.

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.