Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Tarifes

L'abonament anual del servei inclou els primers 30 minuts de cada trajecte de forma gratuïta. Passat aquest temps cada franja de mitja hora fins a les 2h té un cost de 0,74€. En el cas de sobrepassar les 2h de trajecte, s'aplica una penalització per ús indegut de 4,49 €/hora o fracció d'hora.

Abonament Anual

47,16 €

30 primers minuts de cada viatge

Gratuït
 

Resta de fraccions de 30 minuts fins les 2 hores

0,74 €

Penalització per haver excedit les 2 hores

4,49 €/h
 

Preu emissió nova targeta d'abonat amb IVA vigent = 4,54€

S'aplicarà un càrrec de 150€ IVA inclòs pel no retorn d'una bicicleta 24 hores després d'haver-la agafat en una estació.

Penalització per incompliment de les obligacions assumides per l'abonat: en el cas del referit incompliment, com a mesura cautelar es podrà deixar inactiva la targeta de l'abonat per un termini no superior a 4 mesos.

Baixa del servei per haver excedit les dues hores: Després de 3 avisos.

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.