Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Informació del sistema

Maig 2018

Servei Bicing
106.635 Número d' abonats
1.252.756 Número d' usos mensuals
5.303.398 Número d' usos acumulats any 2018
13,20 Temps mig de viatge(minuts)
Bicicletes
6.000 Número de bicicletes
6,7 Mitja d' usos per bicicleta i dia
415,40 Km. recorreguts per bici al mes
205 Mitja de bicicletes reparades al dia
Estacions
420 Número d' estacions
97,68 Percentatge estacions sense averia (%)
Internet
114.740 Número de visites mensuals a la web
8.346 Número de seguidors en Twitter
48.420 Número de fans en Facebook
2.917 Número de seguidors en Instagram
Top 3 estacions més usades del mes
698 usos/dia 03 - C/ Nàpols, 82
624 usos/dia 339 - C/ Ramón Turró, 246
593 usos/dia 197 - C/ Gelabert, 1

Data d' actualizació: 12/06/2018

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.