Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Informació del sistema

Març 2018

Servei Bicing
106.717 Número d' abonats
1.033.314 Número d' usos mensuals
2.932.413 Número d' usos acumulats any 2018
13,80 Temps mig de viatge(minuts)
Bicicletes
6.000 Número de bicicletes
5,9 Mitja d' usos per bicicleta i dia
365,80 Km. recorreguts per bici al mes
210 Mitja de bicicletes reparades al dia
Estacions
420 Número d' estacions
97,01 Percentatge estacions sense averia (%)
Internet
98.969 Número de visites mensuals a la web
8.236 Número de seguidors en Twitter
47.812 Número de fans en Facebook
2.846 Número de seguidors en Instagram
Top 3 estacions més usades del mes
469 usos/dia 29 - C/ Provença, 388-390
460 usos/dia 42 - C/ Ciutat de Granada, 168 / Av. Diagonal
450 usos/dia 79 - Pl. Universitat

Data d' actualizació: 12/04/2018

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.