Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Informació del sistema

Juliol 2018

Servei Bicing
106.308 Número d' abonats
1.194.864 Número d' usos mensuals
7.746.720 Número d' usos acumulats any 2018
13,43 Temps mig de viatge(minuts)
Bicicletes
6.000 Número de bicicletes
6,4 Mitja d' usos per bicicleta i dia
396,80 Km. recorreguts per bici al mes
214 Mitja de bicicletes reparades al dia
Estacions
420 Número d' estacions
97,81 Percentatge estacions sense averia (%)
Internet
105.255 Número de visites mensuals a la web
8.420 Número de seguidors en Twitter
48.763 Número de fans en Facebook
2.981 Número de seguidors en Instagram
Top 3 estacions més usades del mes
665 usos/dia 235 - Av. Paral.lel, 98
629 usos/dia 313 - C/ Feliu de Casanova, 1
540 usos/dia 118 - C/ Pujades, 3

Data d' actualizació: 10/08/2018

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.